You are viewing posts tagged with: โรงแรมเรเนซองส์ You are viewing posts tagged with: โรงแรมเรเนซองส์

Crab Galore เทศกาลสารพันปู อู้หู!! อลังการ

Crab Galore เทศกาลสารพันปู อู้หู!! อลังการ

บุฟเฟ่ต์ปูนานาชาติ มาให้ท่านได้สัมผัสแล้ว   สำหรับใครที่ชอบ eat ปูเป็นชีวิตจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นน้องปู พี่ปู หรือหนูปู วันนี้ท่านคงต้องผิดหวัง เพราะที่กล่าวมานั้น…ไม่มี… จะมีก็แต่ บุฟเฟ่ต์ปูนานาพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก ที่มานอนเรียงรายให้ท่านได้เลือกสรรกันแบบไม่มีอั้น ตามไปขบเนื้อขาวๆ ให้จมเคี้ยวกันเลย บุฟเฟ่ต์ปูที่ว่า คือ บุฟเฟ่ต์ “สารพันปู” (Crab Galore) ของห้องอาหาร เฟลเวอร์ (Flavors) โรงแรมเรเนซองส์ […]

Bangkok Buffet Food
READ MORE