You are viewing posts in: Kumamoto You are viewing posts in: Kumamoto

ไปเยี่ยมคุมะมง (Kumamon) หมีดำแก้มแดงที่คุมะมงสแควร์ Read an article about ไปเยี่ยมคุมะมง (Kumamon) หมีดำแก้มแดงที่คุมะมงสแควร์

ไปเยี่ยมคุมะมง (Kumamon) หมีดำแก้มแดงที่คุมะมงสแควร์

คุมะมง (Kumamon) หมีดำจอมทะเล้นที่ใครเห็นก็ต้องหลงรัก วันนี้ TriptoEat จะพาไปเยี่ยมเยียนคุมะมง (Kumamon) หมีดำแก้มแดงตัวจริง เสียงไม่จริง (เพราะตัวจริงไม่มีเสียง) บล็อกนี้จะมาแนะนำวิธีการเดินทางไปยังที่ทำงานของคุมะมง ที่เรียกว่า คุมะมงสแควร์ (Kumamon Square) จังหวัดคุมาโมโต้ (Kumamoto) ประเทศญี่ปุ่น บ้านเกิดเมืองนอนของเจ้ามาสคอต (mascot) ชื่อดังแห่งยุค ตามมา ๆ ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับคุมะมง (Kumamon) […]

Japan Kumamoto Travel
READ MORE