You are viewing posts in: Italian Food You are viewing posts in: Italian Food

ไปชิมพิซซ่าเตาฟืนที่ Mad Daddy Pizza House Read an article about ไปชิมพิซซ่าเตาฟืนที่ Mad Daddy Pizza House

ไปชิมพิซซ่าเตาฟืนที่ Mad Daddy Pizza House

ไปชิมพิซซ่าเตาฟืนที่ Mad Daddy Pizza House มีเพื่อนชักชวนให้ไปลองชิมพิซซ่าเตาฟืนร้านนึงแถวประชาชื่น ใกล้ ม. ธุรกิจบัณฑิต ชื่อว่าร้าน Mad Daddy Pizza House ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ไปไม่ยากหากเปิด google map ไปถึงหน้าร้านก็จะเจอกับป้ายใหญ่โตโอฬารตั้งอยู่ บรรยากาศของร้านเป็นแบบบ้านๆ เพราะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยจริง แต่ชั้นล่างตกแต่งให้เป็นร้านอาหารแบบง่ายๆ มีที่นั่งทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ ร้าน Mad Daddy […]

Food Italian Food
READ MORE